Weboldalunk használatával elfogadja a számítógépes sütik (cookie-k) használatát a cookiekkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Elfogadom
A mini kosár megtekintéséhez kattintson ide
Mini kosár
A kosár jelenleg üres!
Bruttó összesen: 0 Ft
Kosár módosítása A rendelés véglegesítése
Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az alábbi dokumentum a Nagymarosi ÉPTÜ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság webáruházában történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!


Nagymarosi ÉPTÜ Kft adatai:

 • székhely és postai cím: 2626 Nagymaros, Millenium sor 1802/2 hrsz.
 • üzlet és ügyfélszolgálat postai cím: 2626 Nagymaros, Millenium sor 1802/2 hrsz.
 • e-mail cím: nagymarosieptu@invitel.hu
 • cégjegyzékszám: 13-09-128647
 • adószám: 14759673-2-13
 • nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

1. Általános rendelkezések

A webszerszam.hu a Nagymarosi ÉPTÜ Kft. internetes áruháza, melyben kisgép és szerszám termékeket kínál eladásra. A www.webszerszam.hu-n keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Nagymarosi ÉPTÜ Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban Megrendelő) között. A Megrendelő a rendelés adatait valamint a rendeléssel kapcsolatos szerződési feltételeket a rendelés véglegesítése oldalon a kérem a rendelés felvételét gomb megnyomásával fogadja el.
A Nagymarosi ÉPTÜ Kft. kijelenti, hogy az elektronikus úton történő értékesítéshez a jogszabályban előírt feltételekkel és szakhatósági engedélyekkel rendelkezik.

2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Nagymarosi ÉPTÜ Kft., mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Nagymarosi ÉPTÜ Kft. csak a www.webszerszam.hu oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes webáruházon keresztül leadott rendelésekért felel.

A megrendelő a rendelés véglegesítése című aloldalon található adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, a Nagymarosi ÉPTÜ Kft. ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. A Nagymarosi ÉPTÜ Kft. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni. 

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. 

3. Árak

A termékek mellett feltüntetett ár a termék ára, amely tartalmazza az Áfát, de nem tartalmazza a szállítási költségeket. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel.
Amennyiben a rendelési érték eléri a 15.000 Ft-ot, a szállítási díjat a Nagymarosi ÉPTÜ Kft. átvállalja. (ingyenes kiszállítás)
Szállítási díj 15.000 Ft rendelési érték alatt:

Futárszolgálattal       1500 Ft 
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.
Akciós termékek esetében, az akció minden esetben a készlet erejéig tart. Amennyiben készlethiány miatt az akciós áron megrendelt termék nem szállítható, úgy ennek tényéről, - a rendelés feldolgozását követően - az Eladó elektronikus úton tájékoztatja a Megrendelőt. 

4. A Nagymarosi ÉPTÜ Kft. felelősségvállalása

A Nagymarosi ÉPTÜ Kft. tevékenységének megvalósításához a termékkínálat, a szállítás és a fizetés terén partnerekkel működik együtt, így a vásárlási szerződés teljesülését e partnerek szerződésteljesítése is befolyásolja. Az ezzel kapcsolatos mindenkori tudnivalók és felelősségvállalások jelen szerződés részét képezik és az alábbi helyeken olvashatók:

www.gls-hungary.com
www.makita.hu

A Nagymarosi ÉPTÜ Kft. vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumokban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet. A megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

5. A megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. A megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Nagymarosi ÉPTÜ Kft. számára.

6. A megrendelés visszaigazolása

6.1. A Nagymarosi ÉPTÜ Kft. rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes! 

6.2. A visszaigazoló e-mail nem minősül a Nagymarosi ÉPTÜ Kft. részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának, és a visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Nagymarosi ÉPTÜ Kft.  és Ügyfél között.

6.3. A rendelésének feldolgozásáról e-mail-t küldünk, ekkor érvényes szerződés jön létre a Nagymarosi ÉPTÜ Kft. és a Megrendelő között.

6.4. A megrendelő jogosult a megrendelés visszaigazolása, feldolgozása után, de még a megrendelt árukat tartalmazó küldemény feladása előtt a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállást írásban, a rendelésazonosító-szám megjelölésével kell a rendeles@webszerszam.hu e-mail címre vagy a Kapcsolat oldalon feltüntetett fax-számra eljuttatni. Az elállás akkor érvényes, ha azt a Nagymarosi ÉPTÜ Kft. visszajelezte.

7. Elállási/Felmondási jog

A fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől.
Az elállási/felmondási határidő termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy nap.

Figyelem!
Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van. 

8. Elállási/Felmondási jog gyakorlásának menete

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre:

Nagymarosi ÉPTÜ Kft.
Nagymaros
Millenium sor 1802/2 hrsz.
2626
   
Fax:   +36 (27) 354 099
E-mail: rendeles@webszerszam.hu

Postán történő nyilatkozatküldés esetén a postára adás dátumát, telefaxon vagy elektronikus levél esetén az elektronikus levél illetve a fax küldésének idejét vesszük figyelembe a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ebből a célból felhasználhatja az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is:
Elállási/felmondási nyilatkozatminta

A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

9. Az elállás/felmondás joghatásai

9.1 Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállítási) költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

9.2 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

9.3. Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át a Fogyasztó köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni a 8-as pontban megadott címre. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

9.4. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

9.5. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

10. Kellékszavatosság

10.1. A Megrendelő a Nagymarosi ÉPTÜ Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

10.2. A megrendelő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

10.2.1. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

10.2.2. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

10.3. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő....7, de legfeljebb egy év.

10.4. A Megrendelő a Nagymarosi ÉPTÜ Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10.5 A teljesítéstől számított hat hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, a Nagymarosi ÉPTÜ Kft.-től vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11. Termékszavatosság

11.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

11.2. Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

11.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

11.4. Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

11.5. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

11.6.1. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

11.6.2. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

11.7. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

12. Kellékszavatosság

12.1. A Megrendelő a Nagymarosi ÉPTÜ Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
12.2. A megrendelő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
12.2.1. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
12.2.2. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
12.3. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő....7, de legfeljebb egy év.
12.4. A Megrendelő a Nagymarosi ÉPTÜ Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
12.5 A teljesítéstől számított hat hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, a Nagymarosi ÉPTÜ Kft.-től vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

13. Termékszavatosság

13.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
13.2. Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
13.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
13.4. Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
13.5. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
13.6.1. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
13.6.2. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
13.7. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

14. 72 órás csere
Hibás teljesítés esetén vásárlóink kérhetik a készülék cseréjét, vagy elállhatnak a vásárlástól.
Igényüket vagy írásos formában, vagy személyesen a 2626 Nagymaros, Millenium sor 1802/2 hrsz. alatti üzletünkben jelenthetik be a vásárlást követő 3 munkanapon belül. A hibás készüléket üzletünkben tudjuk átvenni, majd visszajuttatjuk a gyártó által előírt szervizbe vagy disztribúcióba ahol jóváhagyják vagy elutasítják a panaszt. Ezek után kerülhet sor a cserére vagy jóváírásra. A sikeres ügyintézés elengedhetetlen feltétele, hogy a termék sérülésmentes állapotban, hiánytalan és ép csomagolásban kerüljön vissza hozzánk, ellenkező esetben sajnos nem tudjuk a terméket kicserélni.

15. Garanciális és egyéb szerviz feladatok ellátása

15.1 Az általunk forgalmazott termékek mind hivatalos magyarországi gyártói garanciával rendelkeznek.

15.2 A garanciális feltételek a gyártók által megjelölt garanciális időn belül, a makita, maktec és dolmar termékek kivételével csak a márkaszervizekben érvényesíthetők!
A márkaszerviz elérhetősége a termék mellé kapott garanciajegyen vagy az alábbi linken található meg: garanciális szervizek

15.3. Garancia időn túli meghibásodás esetén makita, maktec és dolmar termékek esetében elszállítjuk a készüléket a makita Központi Garanciális Márkaszervízbe, ahol javítási árajánlatot készítenek. A szállítási díj 40kg-ig 1200 Ft+Áfa utanként.

15.4. Felmerülő problémák esetén kérjük keresse üzletünket:

Cím: 2626 Nagymaros, Millenium sor 1802/2 hrsz.
Telefon / Fax: +36 (27) 354 099
Telefon: +36 (27) 356-020
Mobil: 06 30 448 6885

E-mail: info@webszerszam.hu

Nyitva: Hétköznap 7:00 - 17:00 Szombat 7:00 - 13:00

16. Panaszkezelés

16.1. A megrendelő a 11.4. pont szerinti elérhetőségeken tehet panaszt.
16.2. A szóbeli panaszt ügyfélszolgálatunk kivizsgálja és amennyiben lehetséges azonnal orvosolja, ha a megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet vagy azonnali orvoslása, kivizsgálása nem lehetséges ügyfélszolgálatunk jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát átadja a Megrendelőnek.
16.3. Írásbeli panasz esetén ügyfélszolgálatunk köteles 30 napon belül megvizsgálni és megválaszolni azt.
16.4. A panasz elutasítása esetén ügyfélszolgálatunk köteles azt megindokolni.

16.5. Amennyiben a panaszügy rendezése ügyfélszolgálatunkkal eredménytelenül végződött a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a Békéltető Testületnél.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. III. emelet 331.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

MAKITA - Felhatalmazott online partner
15 000 Ft felett ingyenes házhosszállítás
2018. I. féléves Makita és Maktec Gép Akció!
Makita Kerti akció 2018
Hasított Árak
MEGJEGYZETT TERMÉKEIM
 
A megjelenített árak tartalmazzák az ÁFA-t. Webszerszám - Kiemelt Makita szerszámgép,tartozék webáruház és szakkereskedés - Makita gépek teljes választéka. Építőipari, faipari, fémipari, erdészeti, kerti gépek és kiegészítők. Akciók, extra Ajánlatok, Nagyvásárló Projekt.
www.argep.hu - az árösszehasonlító oldal Skype Me?!Webszerszám webáruház